Proiectare

  • Studii de soluţii
  • Studii de prefezabilitate şi fezabilitate
  • Proiecte tehnice şi detalii de execuţie
  • Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii
  • Documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
  • Documentaţii tehnice pentru relocări utilităţi
  • Expertize tehnice şi verificări MLPTL