Biodiversitate

  • Cartografierea habitatelor naturale
  • Inventarierea populaţiilor speciilor de interes comunitar şi naţional
  • Evaluarea stării de conservare pentru habitate naturale şi specii de plante şi animale
  • Monitorizarea biodiversităţii, evaluarea condiţiilor iniţiale
  • Managementul ariilor protejate Natura 2000