Schimbări climatice și energetice

Exemple de planuri de acţiune în materie de schimbări climatice şi energetice

  • Elaborarea şi redactarea strategiilor si planurilor de acţiune privind adaptarea la schimbările climatice
  • Strategii şi planuri de acţiune privind reducerea gazelor cu efect de seră
  • Implementarea soluţiilor mai puţin poluatoare pentru mediu in domeniul producerii de energie verde