Geologie şi Geotehnică

  • Determinarea stratigrafică a terenului
  • Sondaje geotehnice
  • Laborator
  • Probe la teren S.P.T., C.P.T., D.P.S.H.
  • Lucrări de teren şi de laborator
  • Studii geotehnice
  • Relevee geomorfologice şi structurale
  • Cartografie tematică