Geofizică

  • Prospecţiuni seismice în foraje (down hole – cross hole) şi în suprafaţă (MASW)
  • Geoelectrică
  • Tomografie geoelectrică