Hidrogeologie

  • Studii hidrogeologice dedicate problematicii complexe a apei:
  • Originea și formarea
  • Formele de zăcământ
  • Legile de curgere
  • Regimul și resursele apelor
  • Interacțiunea cu rocile
  • Calitatea și condițiile care determină folosirea în diferite scopuri
  • Regularizarea sau eliminarea din terenurile acvifere