Investigaţii nedistructive

  • Prospecţiuni radar stratigrafice
  • Log sonic şi acustic pentru piloţi
  • Relevee în infraroşu termal
  • Măsurarea rezistenţei structurii de beton şi de zidărie
  • Măsurători cu ultrasunete
  • Analiză diafragme fundaţii de beton
  • Analiză terasamente căi ferate
  • Localizare branşamente ilegale la reţelele de utilitare (apa, gaz, curent)
  • Analiza structurii covorului asfaltic