Batimetrie

  • Elaborare de hărţi nautice şi batimetrice
  • Determinarea parametrilor fizico-chimici ai apelor
  • Simulări şi previziuni ale mişcării ondulatorii din rada portuară