Portofoliu

Obiectul Contractului Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului Descrierea serviciilor prestate
Fotografiere aerian Italferr S.p.A. Roma Fotografiere aeriana a sectiunii Busteni-Simeria si Craiova- Calafat
Servicii de aerofotogrametrie Italferr S.p.A. Roma Servicii de investigatie de aerofotogrammetrie si elaborarea acestor prin furnizarea fotografiilor aeriene, ortofotomozaice la scara 1/2000, ortofotomozaice la scara 1/10000, DTM, relativa sectiunii CF Brasov-Simeria 1.094 Ha
Servicii de identificare a loturilor de teren si a proprietarilor din vecinatatea caii ferate pe sectiunea 3 Coslariu-Simeria PROIECT CF BUCURESTI S.R.L. Servicii de identificare a loturilor de teren si a proprietarilor din vecinatatea caii ferate pe sectiunea 3 Coslariu-Simeria Estimare 69,2 km
Servicii de intabulare in Cartea Funciara a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru care SC Electrica SA S.C. Electrica S.A. Servicii de intabulare in Cartea Funciara a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru care SC Electrica SA detine Certificate de Atestare a Drepturilor de Proprietate 70 terenuri
Servicii de inventariere, cartare, evaluarea starii de conservare si elaborarea masurilor de management a speciilor si habitatelor de interes comunitar/national din cadrul proiectului “Managementul durabil al sitului Natura 2000 – Ignis Agentia pentru Protectia Mediului Maramures Servicii de inventariere, cartare, evaluarea starii de conservare si elaborarea masurilor de management a speciilor si habitatelor de interes comunitar/national din cadrul proiectului “Managementul durabil al sitului Natura 2000 – Ignis” 19.600 HA
Elaborarea lucrarilor in vederea intabularii imobilelor propritatea ROMATSA S.C. ROMATSA – ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR  DE TRAFIC AERIAN Efectuarea de masuratori topo-geodezice in vedera intocmirii documentatiilor tehnice pentru intabularea in Cartea Funciara a 5 blocuri si 3 spatii comerciale din Bucuresti, aflate in proprietatea S.C ROMATSA S.A.
Servicii de restitutie cartogrefie numerica – coasta provinciei Salerno SFM S.R.L.Italia Servicii de restitutie cartogrefie numerica – coasta provinciei Salerno Scara 1:2000 10.520 ha
Studiu de cartografie si activitati de Topografie ce urmeaza a fi dezvoltate pentru sectiunea de cale ferata 5, incluzand alternativa aprobata (Craiova- Calafat) Italferr S.p.A Roma Studiu de cartografie si activitati de Topografie ce urmeaza a fi dezvoltate pentru sectiunea de cale ferata 5 ~ 107 km
Masuratori topografice in vederea aplicarii legii 18 Primaria Com. Cochirleanca, jud. Buzau 4000 Ha
Masuratori topografice in vederea aplicarii legii 18 Primaria Com. Sageata, jud. Buzau 8500 Ha
P.U.G. Com. Drajna, jud. Prahova 6000 Ha
P.U.Z. Com. Drajna, jud. Prahova 20 Ha
Masuratori Topografice in vederea parcelarii si dezmembrarii pentru expropieri DN 14, DN 15, DN 15A S.P.E.A.( beneficiar final C.N.A.D.N.R.) 158 Km
Restitutie fotogrametrica scara 1:5000 Geotec Italia 100.000 Ha
Activitati de stereorestitutie si editing scara 1:2000 si 1:5000 SIT srl, Italia 85.000 Ha
Servicii de cartografiere a habitatelor de specii Asociatia Heidenroslein 400 Ha
Cartografie 2D pe tronsonul feroviar Orastie - Turdas Italferr S.p.a. 7 Km
Servicii de restitutie aerofotogrametrica si elaborarea planurilor si a ortofotomozaicului la scara 1:2000 si 1:10000 Italferr S.p.a. 1.094 Ha