Georadar pentru analiza tunelurilor, digurilor si a puturilor de foraj